Důležité odkazy

 

www.cuzk.cz - Státní správa zeměměřictví a katastru

nahlizenidokn.cuzk.cz - Nahlížení do katastru nemovitostí

formuláře - Formuláře v resortu ČÚZK

informační leták - leták Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s informacemi jak zpřesnit vlastnické hranice vašich pozemků a jak předejít sousedským sporům.

portát VS – portál veřejné správy