Geometrické plány

Geometrické plány

  •  GP pro vyznačení budovy, změna vnějšího obvodu budovy (přístavba)
  •  GP pro změnu hranice pozemku, rozdělení pozemků včetně zpracování návrhů na rozdělení pozemků
  •  GP pro vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku
  •  GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
  •  GP pro doplnění pozemku evidovaný dosud ve zjednodušené evidenci