Úplné znění souhlasu o zacházení s osobními údaji

Zde je potřeba aby si klient vypnil text úplného znění souhlasu se zácházením s osobními údaji v souladu s nařízením EU