Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Jedná se o polohové vytyčení hranice pozemku dle přesnosti evidované v katastru nemovitostí prováděné zejména z důvodu:
  •  stavby oplocení
  •  osazení stavby
  •  dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
  •  koupi nebo prodeje nemovitosti atd.
  •  Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům.