Naše ceny

 

Geometrický plán pro:

 • Vyznačení budovy, změna obvodu budovy
  (Standardní rodinný dům, garáž nebo přístavba)
  Cena: 4500 Kč
   
 • Rozdělení pozemku
  (Záleží na mapovém podkladu dané lokality)
  Cena: 5000 Kč
   
 • Vyznačení rozsahu  věcného břemene
  (Běžné věcné břemeno do cca. 100 m délky )
  Cena: 4000 Kč
   
 • Vytyčení vlastnických hranic pozemků
  Cena se odvíjí hlavně od mapového podkladu dané lokality (pro zhotovení cenové nabídky je nutné sdělit parcelní číslo), dále od velikosti pozemku, počtu lomových bodů, náročnosti terénu (např. hustá vegetace , extrémní svažitost atp.)
  Vytyčení vlastnické hranice…..Cena od 3000Kč/100m

 

Tvorba mapových podkladů pro projekty – zaměření polohopisu a výškopisu:

 • Přehledné území malého rozsahu

(území v rozsahu běžného stavebního pozemku cca  1000 m2  bez atypických požadavků na zaměření) 4000 Kč

 

Vytyčení stavby:

 •  Základní vytyčení objektu

(vytyčení běžného rodinného domu o max. 15 bodech; vyznačení bodů dřevěnými kolíky, železnými roxory nebo hřeby) 4000 Kč

 • Vytyčení se zajištěním

(základní vytyčení+ body jsou zajištěny buď tzv.stavebními  lavičkami nebo jsou obnoveny  - znovu vytyčeny  např. po vykopání základů) 5500 Kč

 • Rozsáhlé vytyčení

(pro stavby s větším počtem bodů je provedeno individuální ocenění dle počtu bodů a způsobu zajištění) 100 - 250 Kč/bod